NEWS
  • NEWS
Search

/EN

innovation power no realm

Major Shareholders


                          Top ten shareholders

                                                                                                                     April 19, 2022

Name

Shareholding

%

Yi Yuan Enterprises Limited

36,540,000

31.50

Gain Fortune Development Limited

19,070,557

16.44

Zheng-Yuan, Huang1,014,0000.87
Hui-Ting, Lan887,0000.76
Wan-Ting, Zeng736,0000.63
Jia-Hui, Zheng702,0000.61
Si-Cang, Chen620,0000.53
Zhi-Tian, Zheng570,0000.49
Wei-Yu, Zhou518,0000.45
Yu-Min, Cheng478,0000.41
Total61,135,55752.69


ض seo seo