NEWS
  • NEWS
Search

/EN

innovation power no realm

Major Shareholders


                          Top ten shareholders

                                                                                                                    2023/04/20

Name

Shareholding

%

Yi Yuan Enterprises Limited

36,540,000

31.50

Gain Fortune Development Limited

19,070,557

16.44

Zheng-Yuan, Huang1,014,0000.87
Wei-Yu, Zhou912,0000.79
Wan-Ting,Zeng736,0000.63
Hui-Ting, Lan727,000
0.63
Jia-Hui, Zheng700.0000.6
Qing-Xiong, Wu671,0000.58
Si-Cang, Chen620,0000.53
Shu-Hui, Huang
597.0000.51
Total61587,55753.08


seo seo